STAP 1 VAN 3: Identificatie

Beste ouders

Met dit formulier kan u uw kind(eren) inschrijven in IBO Laro voor de zomervakantie.

Stap 1: 

Kindnummer en e-mailadres ingeven

Let erop dat u de 3 stappen doorloopt voor elk van uw kinderen, en voor elke opvangperiode.